Referenssit

Hyviön avulla toimintansa vaikutuksia mittaavia toimijoita ovat niin yksityiset pienyrittäjät kuin julkiset organisaatiot ja julkisrahoitteiset kehittämishankkeet. Lue referensseistä, miksi he ovat ottaneet käyttöönsä Hyviön, mitä he ovat mitanneet sekä miten Hyviön avulla kerätty vaikutustieto on vaikuttanut heidän toimintaansa. 

Referenssien avulla pääset sisään vaikutusten mittaamisen ja vaikutusten todentamisen maailmaan osana käytännön toimintaa: mitä kerätyllä tiedolla voi tehdä ja miten hyödyntää tietoa erilaisten tarpeiden mukaan. 

Referensseistä selviää myös, mitä mittareita on kokemuksensa jakaneet palveluntarjoajat ovat ottaaneet käyttöön sekä minkälaista tietoa niiden avulla on kerätty ja kerätään. 

Aktiivista palveluntarjoajaa
1
Palveluntarjoajan työntekijää
1
Palveluntarjoajan loppuasiakasta
1

Yksityinen palveluntuottaja

FysioSatama Oy

FysioSatama Oy hyödyntää Hyviötä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen.

Fysiosatama Hyviön referenssinä

Kotilo ry, Linnaklubi

Linnaklubi käyttää Hyviötä kehittääkseen yhteisöllistä ja jäsenlähtöistä toimintaa mielenterveyskuntoutujille. Paperinen tiedonkeruu siirtyi digiaikaan.

Julkinen organisaatio

Etelä-Savon hyvinvointialue ELOISA

ELOISA:n elintapaohjaus kestää vuoden ja siinä käytetään viittä erilaista mittaria. 

Etelä-Savon hyvinvointialue Hyviön referenssinä

Mikkelin kaupunki

Kaupunki yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa toteuttaa seniori-ikäisten elintapaohjausta. Ulos ladattavaa dataa on hyödynnetty viestinnässä.

Hankkeet

Tanhuvaara & Etelä-Savon yrittäjät

Yrittäjien työhyvinvoinnin kehittämishankkeen tulokset saatiin kasaan räätälöityjä mittareita käyttämällä. 

Hankkeen vaikutusten todentaminen Hyviöllä

Kyberturvan ABC yrittäjille

Kyberturvallisuuden riskianalyysityökalu tarvitsi alustaksi suomalaisen alustan, jossa on nimetön vastausmahdollisuus ja palautetta voi räätälöidä vastausten perusteella.

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry

Työttömien ryhmämuotoinen elintapavalmennus testasi Hyviötä kahden vuoden aikana. Seurantamittausten helppo toteutus, raakadatan ulosvienti ja asiakkaiden osallistaminen nousivat käytön kulmakiviksi.

Digiportaat 2.0

Hanke keräsi tietoa pk-yritysten digitaitojen kehittymisestä räätälöityjen mittareiden avulla. Hyviö soveltuu minkä tahansa toimialan hankkeen vaikutusten mittaamiseen.

pk-yritysten digitaitojen kehittymisen mittaaminen Hyviöllä