Referenssit

Hyviön avulla toimintansa vaikutuksia mittaavia toimijoita ovat niin yksityiset pienyrittäjät kuin julkiset organisaatiot ja julkisrahoitteiset kehittämishankkeet. Lue referensseistä, miksi he ovat ottaneet käyttöönsä Hyviön, mitä he ovat mitanneet sekä miten Hyviön avulla kerätty vaikutustieto on vaikuttanut heidän toimintaansa. 

Referenssien avulla pääset sisään vaikutusten mittaamisen ja vaikutusten todentamisen maailmaan osana käytännön toimintaa: mitä kerätyllä tiedolla voi tehdä ja miten hyödyntää tietoa erilaisten tarpeiden mukaan. 

Referensseistä selviää myös mitä Hyviöstä valmiiksi löytyviä ja tieteellisesti validoituja mittareita on kokemuksensa jakaneiden palveluntuottajien kesken otettu käyttöön sekä minkälaista tietoa niiden avulla on kerätty ja kerätään. 

Yksityinen palveluntuottaja

FysioSatama Oy

FysioSatama Oy hyödyntää Hyviötä lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen.

Fysiosatama Hyviön referenssinä

Kotilo ry, Linnaklubi

Linnaklubi käyttää Hyviötä kehittääkseen yhteisöllistä ja jäsenlähtöistä toimintaa mielenterveyskuntoutujille.

Julkinen organisaatio

Etelä-Savon hyvinvointialue ELOISA

ELOISA:n elintapaohjaus kestää vuoden ja siinä käytetään viittä erilaista mittaria. 

Etelä-Savon hyvinvointialue Hyviön referenssinä

Hankkeet

Työhyvinvoinnin mittaaminen hankkeessa

Tanhuvaara ja Etelä-Savon yrittäjät käyttävät hankkeessa omia räätälöityjä mittareita. 

Hankkeen vaikutusten todentaminen Hyviöllä

Digitaitojen kehittyminen

Digiportaat 2.0 kerää tietoa pk-yritysten digitaitojen kehittymisestä räätälöityjen mittareiden avulla.

pk-yritysten digitaitojen kehittymisen mittaaminen Hyviöllä

Työhyvinvoinnin edistäminen

Hyviö on myös erinomainen työkalu työhyvinvoinnin mittaamiseen ja seuraamiseen.

Keltainen Hyviö logo, jossa lukee Hyviö