Kyberturvallisuuden riskianalyysityökalu yrityksille

Hyviö soveltuu yleisemmin tunnettujen kyselytyökalujen tavoin myös nimettömien vastausten keräämiseen. Tiedot kertyvät palveluntarjoajan Hyviö -työpöydälle ja tuloksia pääsee tarkastelemaan muiden kyselytyökalujen (esim. Webropol tai Google Forms) tavoin. Tämän lisäksi vastaajille voi luoda räätälöityjä palautteita perustuen vastaajan vastauksiin. Kyberturvan ABC yrittäjille -hankkeessa toteutettiin kaksi kyberturvan riskianalyysityökalua; toinen kaikille yrityksille ja toinen sote-alan erityispiirteillä varustettuna.

TOP 3 Hyviön hyödyt

Suomalainen alusta ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttyminen merkityksellisiä

Hankkeen taustalla oli vahva pyrkimys edistää erityisesti mikro -ja pk-yritysten kyberturvallisuutta. Oli tunnistettu tarve työkalulle, joka mahdollisti kattavien ja yksilöllisten arvioiden keräämisen kyberturvallisuusriskien osalta. GDPR:n asettamat vaatimukset tietosuojalle ja henkilötietojen käsittelylle olivat keskeisiä huolenaiheita, ja tarvittiin ratkaisu, joka takasi tietojen anonymiteetin ja täytti tietosuoja-asetuksen tiukat vaatimukset.

Tavoitteena oli tarjota käyttökelpoinen ja luotettava työkalu, joka tuki käyttäjien eli yrittäjien tarvetta arvioida ja nostaa tietoturvaa. Räätälöidyn palautteen ja ohjeistuksen antaminen vastausten perusteella oli ominaisuus, johon haluttiin keskittyä. Näin yrittäjät voisivat vahvistaa tietoturvaosaamiseen kaikkein parhaiten ja voisivat mahdollisesti muuttaa omia toimintatapojaan. Tämän lisäksi tarve suomalaiselle palvelulle oli suuressa roolissa, jotta voitiin taata lähellä tuotettu ja ylläpidetty ratkaisu.

Räätälöidyt mittarit

Riskianalyysityökalut ovat nopeita ja anonyymejä testejä, joiden avulla mikä tahansa yritys voi arvioida tietoturvavahvuudet ja tunnistaa mahdolliset kehityskohteet. Käyttäjä saa yksityiskohtaista palautetta sekä käytännön vinkkejä, joilla voi nostaa tietoturvaosaamista ja vahvistaa yrityksen suojausta.

Vastaa riskianalyysiin ja tiedosta yrityksesi tietoturva-asiat. Saat palautteen perustuen vastauksiisi.

Vastaa riskianalyysiin ja tiedosta sote-alan yrityksesi tietoturva-asiat. Saat palautteen perustuen vastauksiisi.

Kyberturvallisuuden ABC yrittäjille – hanketta rahoitti Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) 1.1.2022-31.8.2023.

Lue lisää sote-yrittäjän tietoturvasta:

tietoturvasuunnitelma
Kanta-liittyminen
omavalvontaohjelma