Asiakastyytyväisyyden mittarit

Hyviöstä löydät seuraavat asiakastyytyväisyyteen liittyvät tieteellisesti testatut mittarit.

NPS on erittäin arvostettu asiakasuskollisuuden mittari, jota käytetään yrityksissä asiakaspalautteen hankkimiseen liiketoimintastrategiaa varten.