Mikä on Hyviö?

Hyviö on vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen työkalu yrityksille ja organisaatioille. Palveluntarjoajan on mahdollista seurata palveluidensa vaikutustietoa kolmella eri tasolla

  • organisaatiotasolla
  • palvelutasolla
  • asiakastasolla

Hyviöllä voidaan käyttää validoituja eli tieteellisesti testattuja kyselyitä/mittareita tai yrityskohtaisesti muotoiltuja omia mittareita.

Hyviö-sovelluskokonaisuuteen kuuluvat palveluntuottajien käyttöön suunniteltu selainversio, sekä erillinen heidän asiakkailleen kohdennettu selainversio. Eri käyttäjät käyttävät Hyviötä omilla tunnuksillaan.

Hyviö vaikuttavuuden mittaaminen

Kenelle Hyviö sopii?

Hyviö on yrityksille ja organisaatioille suunniteltu työkalu, joka tukee toiminnan johtamista vaikutustiedon avulla. Yritykset ja organisaatiot pystyvät mittaamaan Hyviö-sovelluskokonaisuudella asiakkaidensa toimintaa erilaisilla kyselyillä/mittareilla ja tekemään toimintaan muutoksia toistuvien kyselyiden avulla. Hyviö mahdollistaa myös vuorovaikutuksen palveluntarjoajan ja asiakkaiden välillä.

Hyviön avulla asiakkaat saavat heille suunnatun alustan avulla tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana, sekä siitä kuinka palvelunaikainen kehittyminen on vaikuttanut heihin. 

Miksi Hyviö kannattaa ottaa käyttöön?

Nykyään palveluiden vaikuttavuuden todentaminen on yritykselle kilpailuetu. Hyviö lisää yritysten kilpailukykyä ja tehostaa organisaatioiden asiakaslähtöistä toimintaa mittaamalla vaikuttavuutta nykyaikaisen teknologian avulla.

Tiedolla johtaminen vaatii luotettavasti mitattua dataa. Hyviön avulla vaikuttavuutta mittaamalla saadaan faktatietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi. Vaikuttavuuden mittaaminen on arvokasta palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseksi sekä kasvun tukemiseksi.

Kuka on kehittänyt vaikuttavuussovellus-Hyviön?

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamkin Active Life Lab -tutkimusyksikön monialainen kehitysryhmä on suunnitellut Hyviö-sovelluksen yhteistyössä eteläsavolaisten hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kanssa. 

Sovellus on kehitetty Xamkin ”HyviöPRO: hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta”-hankkeessa 01.06.2019 – 31.05.2021 ja sen kehitystyö jatkuu edelleen. HyviöPro-hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Savon maakuntaliiton avulla.

Miten saan Hyviön käyttööni?

Jätä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella. Olemme yhteydessä sinuun toivomallasi tavalla. Voit kirjata jo yhteystietosi jättäessäsi sinua kiinnostavat aiheet ”avoin kenttä”-kohtaan.

Hyviön käyttöönottoon on saatavilla tukea yrityskohtaisesti Hyviön asiantuntijoilta. 

Hinnoittelu

Hyviö-sovelluskokonaisuuden ja validoidun perusmittarivalikoiman saa käyttöönsä maksuttomasti. Hyviöön lisätään jatkuvasti uusia validoituja mittareita. Yrityskohtaisten mittareiden sisällyttäminen Hyviöön tapahtuu lisämaksusta.

Katso Hyviön julkaisutilaisuus:

Vaikuttavuuden tulisi olla palveluiden kehittämisen keskiössä

Tee vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisesta jokapäiväistä.