Hyvinvointimittarit ja -kyselyt

Hyviöstä löydät seuraavat hyvinvointiteeman alle liittyvät tieteellisesti testatatut mittarit ja kyselyt.

FES-I kartoittaa kaatumisen pelkoa useissa itsenäiseen elämään liittyvissä toiminnoissa.

KaatumisSeula-työkaluihin kuuluva kaatumisvaaran arviointilomake on tarkoitettu karkean kaatumisvaaran arviointiin.

22-osaisella kyselyllä mitataan liikunnan harrastamisen sisäisiä motivaatiotekijöitä. Huom. kysely ei validoidu suomen kielellä.

Suomalaisen aikuisväestön terveyttä ja hyvinvointia seurattiin Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) avulla vuosina 2010–2017. Tämä lääkkeiden käyttöön liittyvä modifioitu kysely on yksi osa tätä kansallista tutkimusta ja viitearvot perustuvat tähän tutkimusmateriaaliin suomalaisesta väestöstä.

Asiakkaalta kysytään kolme toimintoa, jotka hänen on vaikea suorittaa. Toiminnot arvioidaan numeraalisella asteikolla 0-10. Kyselyn tarkoituksena on saada selvillä asiakkaan ongelmat ja pyritään arvioimaan muutoksia asiakkaan tilanteessa.

Mittari kuvaa terveyttä edistävän ruokavalion toteutumista suhteessa ravitsemus­suosituksiin yhteensä 18 kysymyksen avulla. Kysymykset käsittelevät täysjyväviljan, rasvan, kalan, kasvisten, marjojen ja hedelmien, sokerin ja maitotuotteiden kulutusta sekä säännöllistä ateriarytmiä.

Sairastumisriskin tyypin 2 diabetekseen voi arvioida riskitestillä, jonka ovat suunnitelleet professori Jaakko Tuomilehto Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselta ja erikoistutkija Jaana Lindström Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Testi perustuu laajaan tutkimusaineistoon.

Asiakas vastaa kahdeksaan kysymykseen, joiden perusteella voidaan päätellä mahdollista riskiä sairastaa uniapneaa.

Unettomuuden haitta-asteen arvio -kyselyssä on seitsemän tämänhetkiseen (viimeisin kuukausi) nukkumiseen liittyvää kysymystä, joita arvioidaan asteikolla 0-4.

VAS-kipumittarin avulla selvitetään kipujen voimakkuutta viimeisen vuorokauden aikana.

Älä vain puhu ja arvaile.