Älä vain puhu ja arvaile.

Mittaa ja näytä toteuttamasi palvelun, hankkeen tai kehitystoimenpiteen vaikutus visuaalisesti Hyviöllä

Näin voit parantaa dataan pohjautuen palveluidesi laatua, asiakaskokemusta ja myyntiä.

Hyviö näyttää vaikutukset visuaalisesti

Hyviö on työkalu palveluiden
vaikuttavuus­lähtöiseen kehittämiseen

Vaikuttavuuden tulisi olla liiketoiminnan kehittämisen keskiössä. 

Hyviöllä haluamme auttaa jokaista palveluntarjoajaa, yrittäjää ja kehittämishanketta tuottamaan parempia palveluita datan avulla. Kaikkea mitä voi mitata, voi johtaa.

Hyviön avulla pystyt todentamaan palveluittesi vaikuttavuutta, eli laatua, helposti ja yksinkertaisesti.

Elämänlaatumittari, EuroHIS-8

Elämänlaadun kehittyminen palvelun asiakkailla.

No Data Found

Mittaa, johda ja kehity

Vaikuttavuuden mittaaminen - Hyviö on työkalu palveluiden vaikuttavuuslähtöiseen kehittämiseen

Hyviö on helppo työkalu, joka tukee toimintasi johtamista vaikutustiedon avulla. 

Hyviötä käyttävät yrittäjät ja  organisaatiot voivat seurata asiakkaiden tai sidosryhmien kehittymistä web-sovelluksella. Kerätyn tiedon avulla voidaan reagoida asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin, kun tiedetään mitä tulisi kehittää.

Palvelu on jaettu yrityksen ja asiakkaiden omiin käyttöliittymiin. Asiakkaat saavat heille suunnatun sovelluksen avulla tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana.

Mikä Hyviö-vaikuttavuussovellus?

Hyviö on työkalu, joka mittaa tietyn mitattavan kokonaisuuden vaikutuksia. Palveluntarjoajan on mahdollista seurata vaikutustietoa kolmella eri tasolla: organisaatio-, palvelu- ja asiakastasolla.

Vaikutuksia ja vaikuttavuutta mittaavassa työkalussa käytettävät mittarit voivat olla validoituja eli tieteellisesti testattuja, tai ne ovat muotoiltavissa yrityskohtaisesti.

Hyviö toimii verkkoselaimessa. Palveluntuottajien ja heidän asiakkaidensa käyttöön on suunniteltu omat käyttöliittymät.

Hyviö-työkalu on yrityksille, julkisille organisaatioille ja kehittämishankkeille suunniteltu työkalu, joka tukee toiminnan johtamista vaikutustiedon avulla.

Palveluntarjoajat pystyvät vuorovaikuttamaan asiakkaidensa kanssa Hyviöllä.

Palveluntarjoajat pystyvät reagoimaan asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin seuraamalla asiakkaan kehittymistä Hyvion avulla kerätyn tiedon kautta.

Asiakkaat saavat heille suunnatun käyttöliittymän avulla tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana, sekä siitä, kuinka palvelunaikainen kehittyminen on vaikuttanut heihin.

Hyviö lisää kilpailukykyä mittaamalla vaikuttavuutta nykyaikaisen teknologian avulla.

Vaikuttavuutta mittaamalla saadaan faktatietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi.

Vaikuttavuuden mittaaminen on arvokasta palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseksi ja yritysten kasvun tukemiseksi.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun, Active Life Lab -tutkimusyksikön monialainen kehitysryhmä on suunnitellut Hyviö työkalun yhteistyössä eteläsavolaisten hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kanssa.

Sovellus on kehitetty Xamkin ”HyviöPro: hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta”-hankkeessa 01.06.2019 – 31.05.2021.

HyviöPro-hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.

Jätä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun toivomallasi tavalla. Hyviön käyttöönottoon on saatavilla tukea yrityskohtaisesti  Hyviön asiantuntijoilta.

Voit kirjata yhteystietosi jättäessäsi sinua kiinnostavat aiheet kohtaan ”avoin kenttä”.

Olemme nopeasti yhteydessä sinuun!

Johda toimintaasi vaikutustiedolla ja kokoa yritystoimintaasi parhaiten tukeva Hyviö – mittarikokonaisuus.

Hyviö-kokonaisuuden ja validoidun perusmittarivalikoiman saa käyttöönsä maksuttomasti.

Yrityskohtaisten mittareiden sisällyttäminen Hyviöön tapahtuu lisämaksusta.

Vaikuttavuuden tulisi olla palveluiden kehittämisen keskiössä.