Älä vain puhu ja arvaile.

Mittaa ja näytä toteuttamasi palvelun, hankkeen tai kehitystoimenpiteen vaikutus visuaalisesti

Näin voit parantaa dataan pohjautuen palveluittesi laatua, asiakaskokemusta ja myyntiä.

Hyviö | vaikuttavuuden mittaaminen

Sovellus palveluiden vaikuttavuus­lähtöiseen kehittämiseen

Vaikuttavuuden tulisi olla kehittämisen keskiössä. 

Hyviöllä haluamme auttaa jokaista palveluntarjoajaa, yrittäjää ja kehittämishanketta tuottamaan parempia palveluita datalla. Kaikkea mitä voi mitata, voi johtaa.

Hyviö-sovelluksen avulla vaikuttavuutta, eli laatua, pystyy todentamaan helposti ja yksinkertaisesti.

Elämänlaatumittari, EuroHIS-8

Elämänlaadun kehittyminen palvelun asiakkailla.

Mittaa, johda ja kehity

Vaikuttavuuden mittaaminen - sovellus palveluiden vaikuttavuuslähtöiseen kehittämiseen

Hyviö-sovellus on helppo työkalu, joka tukee toimintasi johtamista vaikutustiedon avulla. 

Hyviötä käyttävät yrittäjät ja  organisaatiot voivat seurata asiakkaiden tai sidosryhmien kehittymistä sovelluksella. Kerätyn tiedon avulla voidaan reagoida asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin, kun tiedetään mitä tulisi kehittää.

Asiakkaat saavat heille suunnatun sovelluksen avulla tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana.

Hyviö | Hyviössä hyvinvointipalvelut muutetaan kyselyiden avulla tiedoksi ja tämä palvelun vaikutustieto on keskiössä miten hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaaminen onnistuu. Hyviö on hyvinvointisovellus ja terveyssovellus, jonka ytimessä laatu ja hyvinvointiteknologia tuottavat vaikuttavuus -tietoa.

Mikä Hyviö?

Hyviö on sovellus, joka mittaa tietyn mitattavan kokonaisuuden vaikutuksia. Palveluntarjoajan on mahdollista seurata vaikutustietoa kolmella eri tasolla: organisaatio-, palvelu- ja asiakastasolla.

Sovelluksessa käytettävät mittarit ovat validoituja eli tieteellisesti testattuja tai ne ovat muotoiltavissa yrityskohtaisesti.

Sovelluskokonaisuuteen kuuluu yrityksen käyttämä selaimessa toimiva HyviöPRO-alusta ja asiakkaat käyttävät joko Hyviön selain- tai mobiilisovellusta.

Hyviö-sovellus on yrityksille, julkisille organisaatioille ja kehittämishankkeille suunniteltu työkalu, joka tukee toiminnan johtamista vaikutustiedon avulla.

Palveluntarjoajat pystyvät vuorovaikuttamaan asiakkaidensa kanssa Hyviöllä.

Palveluntarjoajat pystyvät reagoimaan asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin seuraamalla asiakkaan kehittymistä sovelluksen avulla kerätyn tiedon kautta.

Asiakkaat saavat heille suunnatun sovelluksen avuin tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana, sekä siitä, kuinka palvelunaikainen kehittyminen on vaikuttanut heihin.

Hyviö lisää kilpailukykyä mittaamalla vaikuttavuutta nykyaikaisen teknologian avulla.

Vaikuttavuutta mittaamalla saadaan faktatietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi.

Vaikuttavuuden mittaaminen on arvokasta palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseksi ja yritysten kasvun tukemiseksi.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun, Active Life Lab -tutkimusyksikön monialainen kehitysryhmä on suunnitellut Hyviö-sovelluksen yhteistyössä etelä-savolaisten hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kanssa.

Sovellus on kehitetty Xamkin ”HyviöPro: hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta”-hankkeessa 01.06.2019 – 31.05.2021.

HyviöPro-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä sinuun päin!

Voit kirjata jo yhteystietosi jättäessäsi sinua kiinnostavat aiheet kohtaan ”avoin kenttä”.

Jätä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun toivomallasi tavalla. Hyviön käyttöönottoon on saatavilla tukea yrityskohtaisesti  Hyviön asiantuntijoilta.

Voit kirjata yhteystietosi jättäessäsi sinua kiinnostavat aiheet kohtaan ”avoin kenttä”.

Olemme nopeasti yhteydessä sinuun!

Johda toimintaasi vaikutustiedolla ja kokoa yritystoimintaasi parhaiten tukeva Hyviö – mittarikokonaisuus.

Hyviö-sovelluskokonaisuuden ja validoidun perusmittarivalikoiman saa käyttöönsä maksuttomasti.

Yrityskohtaisten mittareiden sisällyttäminen Hyviöön tapahtuu lisämaksusta.

Vaikuttavuuden tulisi olla palveluiden kehittämisen keskiössä

Tee vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisesta osa arkeasi niin tiedät miten asiakkaasi saavuttavat tavoitteensa.