Älä vain puhu ja arvaile.

Mittaa ja näytä toteuttamasi palvelun, hankkeen tai kehitystoimenpiteen vaikutus visuaalisesti Hyviöllä

Näin voit parantaa dataan pohjautuen palveluidesi laatua, asiakaskokemusta ja myyntiä.

Hyviö näyttää vaikutukset visuaalisesti

Hyviö on työkalu palveluiden
vaikuttavuus­lähtöiseen kehittämiseen

Vaikuttavuuden tulisi olla liiketoiminnan kehittämisen keskiössä. 

Hyviöllä haluamme auttaa jokaista palveluntarjoajaa, yrittäjää tai kehittämishanketta tuottamaan parempia palveluita datan avulla. Kaikkea mitä voi mitata, voi johtaa.

Hyviön avulla pystyt todentamaan palveluittesi vaikutuksia ja jopa vaikuttavuutta, helposti ja yksinkertaisesti.

Elämänlaatumittari, EuroHIS-8

Elämänlaadun kehittyminen palvelun asiakkailla.

No Data Found

Mittaa, johda ja kehity

Vaikuttavuuden mittaaminen - Hyviö on työkalu palveluiden vaikuttavuuslähtöiseen kehittämiseen

Hyviö on helppo työkalu, joka tukee toimintasi johtamista vaikutustiedon avulla. 

Hyviötä käyttävät yrittäjät ja  organisaatiot voivat seurata asiakkaiden tai sidosryhmien kehittymistä web-sovelluksella. Kerätyn tiedon avulla voidaan reagoida asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin, kun tiedetään mitä tulisi kehittää.

Palvelu on jaettu yrityksen ja asiakkaiden omiin käyttöliittymiin. Asiakkaat saavat heille suunnatun alustan avulla tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana.

Mikä Hyviö-vaikuttavuussovellus?

Hyviö on työkalu, jonka avulla voidaan mitata tietyn mitattavan kokonaisuuden eli esimerkiksi palvelun, hankkeen tai tietyn toiminnan vaikutuksia. Palveluntarjoajan on mahdollista seurata vaikutustietoa kolmella eri tasolla: organisaatio-, palvelu- ja asiakastasolla.

Työkalussa käytettävät mittarit voivat olla validoituja eli tieteellisesti testattuja, tai ne ovat muotoiltavissa räätäläidysti palveluntarjoajan tarpeisiin.

Hyviö toimii verkkoselaimessa. Palveluntuottajien ja heidän asiakkaidensa käyttöön on suunniteltu omat käyttöliittymät.

Hyviö on yrityksille, julkisille organisaatioille tai kehittämishankkeille suunniteltu työkalu, joka tukee toiminnan johtamista vaikutustiedon avulla.

Palveluntarjoajat pystyvät vuorovaikuttamaan asiakkaidensa kanssa Hyviöllä.

Palveluntarjoajat pystyvät reagoimaan asiakaskohtaisiin muutostarpeisiin seuraamalla asiakkaan kehittymistä Hyvion avulla kerätyn tiedon kautta.

Asiakkaat saavat heille suunnatun käyttöliittymän avulla tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana.

Hyviön avulla voidaan todentaa vaikutuksia ja vaikuttavuutta eri toimialoilla ja erilaisissa tilanteissa.

Hyviö on kotimainen, asiantuntijalähtöinen työkalu, joka näyttää toiminnan vaikutukset visuaalisesti ja reaaliaikaisesti palveluntarjoajalle sekä asiakkaalle itselleen.

Hyviö mahdollistaa erilaisten mittausten automatisoinnin eli ajastamisen tiettyyn hetkeen tietylle kohderyhmälle.

Palveluntarjoaja voi koota yhteen tai vertailla omia toimenpiteitään ja ladata keräämänsä datan myös jatkokäyttöön esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun, Active Life Lab -tutkimusyksikön monialainen kehitysryhmä on suunnitellut Hyviö- työkalun yhteistyössä eteläsavolaisten hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kanssa alunperin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa ”HyviöPRO: hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta”-hankkeessa 01.06.2019 – 31.05.2021. Kehitystyö jatkuu edelleen.

Jätä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun toivomallasi tavalla. Hyviön käyttöönottoon on saatavilla tukea Hyviön asiantuntijoilta.

Voit kirjata yhteystietosi jättäessäsi sinua kiinnostavat aiheet kohtaan ”avoin kenttä”.

Olemme nopeasti yhteydessä sinuun!

Johda toimintaasi vaikutustiedolla ja kokoa yritystoimintaasi parhaiten tukeva Hyviö – mittarikokonaisuus.

Hyviön ja siellä valmiina olevan validoidun perusmittarivalikoiman saa käyttöönsä maksuttomasti.

Räätäläityjen mittareiden sisällyttäminen Hyviöön tapahtuu lisämaksusta.

Miksi valita Hyviö?

Visuaalisuus

Näet asiakkaidesi muutoksen visuaalisesti
Hyviön avulla voit kerätä samalta henkilöltä tietoa useampaan kertaan, ja nähdä asiakkaan muutoksen palvelussasi automaattisesti. Yksittäisen asiakkaan lisäksi näet kaikkien muutoksen ryhmätasolla.

Automatisoi

Voit ajastaa mittaukset etukäteen
Hyviössä voit halutessasi automatisoida mittarit jo etukäteen tiettyihin hetkiin halutessasi. Esimerkiksi seurantamittaukset voit ajastaa jo tulevaisuuteen, eikä sinun tarvitse muistaa tavoittaa jokaista asiakasta erikseen tiettynä ajankohtana.

Motivoi

Auta asiakasta tarkastelemalla tuloksia yhdessä
Asiakas näkee omat vastauksensa Hyviöstä, joten voitte yhdessä tarkastella ja analysoida asiakkaan kehittymistä palvelusi aikana. Tulosten näkeminen motivoi asiakasta jatkamaan palveluidesi käyttöä.

Lataa data

Saat ladattua keräämäsi datan omaan käyttöön
Hyviöön kerätty mittausdata on helposti vietävissä ulos csv-tiedostona. Tiedosto voidaan anonymisoida jo Hyviössä. Hyviö luo asiakaskohtaisen ID-numerosarjan henkilötiedon sijaan. Näin tieto säilyy tietoturvallisena ja sitä voi jatkokäyttää esimerkiksi tutkimukseen.

Vertaile

Voit vertailla ja koota yhteen tarjoamiasi palveluita.
Voit vertailla kaikkien tarjoamiesi palveluiden vaikutuksia automaattisesti toisiinsa, mikäli niissä on käytetty samaa mittaria. Voit lisäksi tarkastella koko toimintaasi kaikissa palveluissa.

Kotimaisuus

Ammattikorkeakoulun kehittämä työkalu
Hyviö on Active Life Labin kehittämä sovelluskokonaisuus, jonka kehittäminen on lähtenyt hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaamisen kenttätarpeesta. Se on tietoturva-auditoitu ja turvallinen kotimainen vaihtoehto kerätä mittausdataa yhteen.

Anonymisoi

Kysy myös nimettömänä
Hyviön muutosdata perustuu siihen, että vastaajan tiedot tunnistetaan eli asiakas on rekisteröitynyt Hyviöön. Tietoa voidaan kuitenkin kerätä monen muun kyselytyökalun tavoin anonyymisti. Data kertyy silloin Hyviöön, mutta tiedot eivät henkilöidy tiettyyn asiakkaaseen.

Asiantuntijuus

Hyödynnä tietoa vaikuttavuudesta kauttamme
Asiantuntijaosaamisemme avulla voimme auttaa sinua mittareiden valinnassa, niiden tekemisessä, vaikutusten mittaamiseen liittyvissä asioissa tai tehdä vaikuttavuustutkimusta.

Vaikuttavuuden tulisi olla palveluiden kehittämisen keskiössä.