Älä vain puhu ja arvaile.

Hyviö-sovellus mittaa ja näyttää toteuttamasi palvelun, hankkeen tai kehitystoimenpiteen vaikutuksen sinulle ja asiakkaalle visuaalisesti.

Näin voit parantaa dataan pohjautuen palveluittesi laatua, asiakaskokemusta ja myyntiä.

Hyviö | vaikuttavuuden mittaaminen

Sovellus palveluiden vaikuttavuus­lähtöiseen kehittämiseen

Vaikuttavuuden tulisi olla kehittämisen keskiössä. 

Me Active Life Labilla ja Hyviöllä haluamme auttaa jokaista hyvinvointi- ja terveyspalvelun tuottajaa kehittämään heidän palveluitansa ja parantamaan palveluiden laatua.

Hyviö-sovelluksen avulla vaikuttavuutta, eli laatua, pystyy todentamaan helposti ja yksinkertaisesti.

Elämänlaatumittari, EuroHIS-8

Elämänlaadun kehittyminen palvelun asiakkailla.

Mittaa, johda ja kehity

Vaikuttavuuden mittaaminen - sovellus palveluiden vaikuttavuuslähtöiseen kehittämiseen

Hyviö-sovellus on yrityksille suunniteltu työkalu, joka tukee yritystoiminnan johtamista vaikutustiedon avulla. 

Hyviötä käyttävät yrittäjät ja  organisaatiot voivat seurata asiakkaiden kehittymistä sovelluksella. Kerätyn tiedon avulla voidaan reagoida asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin, kun tiedetään mitä tulisi kehittää.

Asiakkaat saavat heille suunnatun sovelluksen avulla tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana, sekä siitä, kuinka palvelunaikainen kehittyminen on vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa.

Hyviö | Hyviössä hyvinvointipalvelut muutetaan kyselyiden avulla tiedoksi ja tämä palvelun vaikutustieto on keskiössä miten hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaaminen onnistuu. Hyviö on hyvinvointisovellus ja terveyssovellus, jonka ytimessä laatu ja hyvinvointiteknologia tuottavat vaikuttavuus -tietoa.

Mikä Hyviö?

Hyviö on sovellus, joka mittaa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden vaikutuksia. Yrittäjän on mahdollista seurata vaikutustietoa kolmella eri tasolla: yritys-, palvelu- ja asiakastasolla.

Sovelluksessa käytettävät mittarit ovat validoituja eli tieteellisesti testattuja tai ne ovat muotoiltavissa yrityskohtaisesti.

Sovelluskokonaisuuteen kuuluu yrityksen käyttämä selaimessa toimiva HyviöPRO-alusta ja asiakkaat käyttävät joko selain- tai mobiilisovellusta.

Hyviö-sovellus on yrityksille suunniteltu työkalu, joka tukee yritystoiminnan johtamista vaikutustiedon avulla. Yritykset pystyvät vuorovaikuttamaan asiakkaidensa kanssa Hyviöllä.

Yritykset pystyvät reagoimaan asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien muutostarpeisiin seuraamalla asiakkaan kehittymistä sovelluksen avulla kerätyn tiedon kautta.

Asiakkaat saavat heille suunnatun sovelluksen avuin tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana, sekä siitä, kuinka palvelunaikainen kehittyminen on vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa.

Hyviö lisää yritysten kilpailukykyä mittaamalla vaikuttavuutta nykyaikaisen teknologian avulla.

Vaikuttavuutta mittaamalla saadaan faktatietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi.

Vaikuttavuuden mittaaminen on arvokasta palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseksi ja yritysten kasvun tukemiseksi.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun, Active Life Lab -tutkimusyksikön monialainen kehitysryhmä on suunnitellut Hyviö-sovelluksen yhteistyössä etelä-savolaisten hyvinvointi- ja terveysalan yritysten kanssa.

Sovellus on kehitetty Xamkin ”HyviöPro: hyvinvointipalveluiden vaikuttavuusalusta”-hankkeessa 01.06.2019 – 31.05.2021.

HyviöPro-hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä sinuun päin!

Voit kirjata jo yhteystietosi jättäessäsi sinua kiinnostavat aiheet kohtaan ”avoin kenttä”.

Jätä yhteystietosi yhteydenottolomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun toivomallasi tavalla. Hyviön käyttöönottoon on saatavilla tukea yrityskohtaisesti  Hyviön asiantuntijoilta.

Voit kirjata yhteystietosi jättäessäsi sinua kiinnostavat aiheet kohtaan ”avoin kenttä”.

Olemme nopeasti yhteydessä sinuun!

Johda toimintaasi vaikutustiedolla ja kokoa yritystoimintaasi parhaiten tukeva Hyviö – mittarikokonaisuus.

Hyviö-sovelluskokonaisuuden ja validoidun perusmittarivalikoiman saa käyttöönsä maksuttomasti.

Yrityskohtaisten mittareiden sisällyttäminen Hyviöön tapahtuu lisämaksusta.

Vaikuttavuuden tulisi olla palveluiden kehittämisen keskiössä

Tee vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisesta osa arkeasi niin tiedät miten asiakkaasi saavuttavat tavoitteensa.