Yksi työhyvinvointikysely näyttää vain sen hetken fiiliksen

Hyviön automatisoitu mittaus paljastaa työhyvinvoinnin koko kuvan pidemmältä aikaväliltä.

Essotelaiset kondiksessa -hankkeessa pilotoitiin Hyviön käyttöä työhyvinvointi-interventioiden vaikutusten mittaamisen osalta. 

”Suurin hyöty oli tietojen analysoinnin valtava helpottuminen”

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun CARVE-hankkeessa tutkittiin työhyvinvointia tieteellisesti validoiduilla kyselyillä työn imusta, työn vaikutusmahdollisuuksista ja työssä suoriutumisesta. 

  • Hyviön avulla tällaiset kyselyt voidaan toteuttaa hankkeen alussa ja lopussa niin nähdään, että mihin suuntaan työhyvinvointi on edistynyt hanketoimenpiteiden avulla. 

 

CARVE-hankkeessa tutkittiin myös vuorotyöläisten työelämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Työhyvinvointi ja työelämänlaatu ovat tutkitusti positiivisesti yhteydessä työn tuottavuuteen (Kesti, M 2012). 

  • Hyviön avulla voit toteuttaa yrityksellesi sovellettua kyselyä tasaisin väliajoin, jolloin henkilöstöosaston ja esihenkilöstön on helppo seurata työhyvinvoinnin muutoksia ja sen vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon. 
  • Hyviön avulla voit kerätä paljon dataa ja näet, millä työhyvinvoinnin osa-alueilla on eniten kehitettävää. Datan avulla myös saat tietää, että mitkä työhyvinvoinnin osa-alueet vaikuttavat eniten yrityksesi tuloksellisuuteen.