Pk-yritysten digitaitojen kehittymisen mittaaminen

Hyviö toimii Digiportaat 2.0 hanketoiminnan tukena erityisesti vaikuttavuuden arvioinnissa ja parantamisessa. Hankkeessa kohennetaan pk-yritysten digitaitoja yritysten kasvun pohjaksi. Hyviötä käytetään pk-yrityksille suunnatun hankkeen kaikissa kyselyissä, lukuun ottamatta koulutus- ja sparrauspalautteiden keruussa.

Digiportaat 2.0 -hanke käyttää toimintansa tukena räätälöityjä, vaikuttavuutta mittaavia mittareita.

Pk-yritysten digitaitojen kehittymisen mittaaminen Hyviöllä

Räätälöidyt mittarit

Digiportaat 2.0 -hankkeelle räätälöitiin toiveiden mukaisesti seuraavat mittarit, joilla mitattiin hanketoiminnan vaikutuksia:

Kokemukset vaikuttavuutta mittaavasta työkalusta

Hyviöstä on hyötyä niin palveluntuottajalle, kuin myös kyselyyn vastaaville asiakkaille. Hankkeen näkökulmasta kyselyiden avulla kertynyttä tietoa on mahdollista analysoida ja käyttää hyväksi reaaliaikaisesti. Toimintaa on tulosten myötä mahdollista muuttaa kesken hankkeen, jos siihen havaitaan olevan tarvetta. Asiakkaan näkökulmasta kyselyyn vastaamisen mielekkyys kasvaa, kun muutosta on mahdollista seurata myös itse.

Digiportaat 2.0 – Polkuja yritysten liiketoiminnan kasvuun (1.10.2021-31.8.2023) on kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on jatkaa pk-yritysten digitaalisten taitojen vahvistamista. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REACT EU:n ESR-toimenpiderahoituksesta.

Lue lisää:

Digiportaat 2.0

Xamk READ