Senioreiden elintapaohjaus todistetusti tuloksellista

Katso video

Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan yhteistyössä toteuttama senioreiden elintapaohjaus on kerännyt eläkeläisten hyvinvointivaikutuksia eli mittaustuloksia talteen Hyviöön jo muutaman vuoden ajan.

Tulokset ovat olleet lupavia ja Hyviöstä ulos saatava helposti tulkittava raakadata on auttanut toiminnasta viestimisessä oman organisaation sisällä.

Videolla elintapaohjaajat Heidi Repo Mikkelin kaupungilta sekä Päivi Meskanen Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalta kertovat toimintansa pääpiirteet ja innostavat eläkeläisiä mukaan toimintaan keväällä 2023.

Toiminnan vaikutusten validoidut mittarit:

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Tulokset puhuvat puolestaan

Toiminnan ytimessä on yksilöllisyys arjen sujuvuuden tukemisessa sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ohjauksen keskiössä ovat liikunnan määrä ja laatu, ravitsemus, unen lääkkeetön hoito sekä mielen hyvinvointi. Ryhmämuotoisessa, non kuuden kuukauden harjoittelussa tehdään alku -ja lopputestit Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tutkimusyksikön Active Life Labin tiloissa yhteistyökumppanuuden puitteissa. Tuloksista (kuva 1) nähdään, kuinka kuvaan valituilla mittareilla on tapahtunut kehitystä harjoittelujakson aikana. 

Kaikkien mittareiden osalta muutoksia parempaan ei tapahtunut. Tämä tieto on myös tärkeää, jotta toimintaa voidaan tarkastella tiedolla johtaen ja pohtia, mistä tulosten muuttumattomuus johtuu. Mikkelin kaupunki listasi tuloksiaan esille Liikkuva Aikuinen -ohjelman Liikuntaneuvonnan valtakunnalliseen seminaariin 2023 ja toiminta valikoituikin yhdeksi Huippu Malli -ehdokkaaksi tapahtumassa.

Kerättyä dataa käytetään mm. toiminnan johtamisessa.

Kuva 1: Senioreiden elintapaohjauksen vaikutukset Mikkelin kaupungin brändiohjeistuksen mukaisesti visualisoituna.

 Vaihdoimme vuoden jälkeen kaatumista käsittelevän kyselyn toiseen, sillä aiemman mittarin antama tulos liikkujalle oli hieman tylsä. Mittarissa pienikin pistemäärän muutos tarkoitti käytännössä jopa "tyrmäävää" kommenttia kaatumisvaarasta.

Vaikutusdatan saa ulos helposti tarvittaessa

Hyviöön on kerätty dataa ryhmäkohtaisesti ja eri ryhmien tuloksen pystytään myös yhteenlaskemaan. Eriaikaan aloittaneiden ryhmien vertailu on myös mahdollista tehdä automaattisesti. Tulokset saa helposti ladattua ulos Hyviöstä ja niistä voi tehdä esimerkiksi oman brändin mukaisia visuaalisempia näkymiä, niinkuin kuvassa 1. Mikäli tarkemmalle tilastolliselle testaukselle olisi tarvetta, mahdollistaa ulos ladattava csv-data myös tutkimuksellisemman analysoinnin.