Elintapa­ohjauksen vaikuttavuuden arviointi

Tyypin 2 diabetesta sairastaa Etelä-Savon Hyvinvointialueen eli tuttavallisemmin Eloisen (ent. ESSOTE) alueella noin 30 000 ihmistä. Elintapaohjauksen tavoitteena on parantaa seurantaa sekä ohjausta ja saada aikaan kustannussäästöjä.

Hyviöllä kerätyn tiedon avulla on voitu kehittää paremmin toimiva palvelu, jonka madaltaa tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiä Etelä-Savon alueella.

Elintapa­ohjauksen vaikuttavuuden arviointi Hyviön avulla

Palvelun sisältö on määritelty selkeästi

Eloisan elintapaohjaus on maksuton palvelu, jossa jokaiselle asiakkaalle laaditaan oma henkilökohtainen suunnitelma kohti parempia elintapoja. Keskeiset teemat ovat liikkumisen määrän ja laadun lisääminen, ravitsemus sekä unen lääkkeetön hoito.

Ohjaus on henkilökohtaista, prosessimaista neuvontaa ja tukea kohti parempaa ja terveellisempää elämää. Elintapaohjaus on tarkoitettu erityisesti 18-65-vuotiaille tyypin 2 diabeteksen riskitason asiakkaille ja, jotka omaavat painoindeksin (BMI) 30 tai enemmän.

Asiakas osallistuu toimintaan vapaaehtoisesti ja omalla vastuulla. Elintapaohjaus kestää vähintään 6kk tai 12kk. Lisäksi Eloisalla järjestetään ryhmämuotoista elintapaohjausta seniori-ikäisille. Sisältö noudattelee samoja teemoja kuin työikäistenkin palvelulla.

“Haluamme tuottaa vaikuttavaa elintapaohjausta ja kehittyä. Hyviön avulla mitataan elintapaohjauksen toiminnan vaikuttavuutta ja vaikutusta. Hyviö on siihen ketterä työkalu.”

Mittarit valikoituvat tutkimuksista

Elintapaohjattavat pääsevät halutessaan hyvinvointimittauksiin Xamkin Active Life Labin älysalille. Dataa on kerätty jo kesästä 2020 ja matkan varrella on mittareitakin jo vaihdettu herkemmiksi kuvaamaan elintapaohjattavien muutosta. Viime aikoina pohdinnassa on ollut kehonkoostumusmittausten poistaminen mittauksista kokonaan, sillä ne saattavat tuottaa ohjattavalle enemmän mielipahaa, kuin sen olisi tarkoitus. Toisaalta juuri kehonkoostumismittauksen avulla päästään näkemään esimerkiksi lihasmäärän kasvu, vaikka rasvan määrä tai paino itsessään ei olisi juurikaan muuttunut.

EuroHIS-8-elämänlaatumittari on lyhennetty versio WHOQOL-BREF-mittarista ja on tarkoitettu nopeaksi ja helppokäyttöiseksi menetelmäksi väestön terveydentilan arviointiin ja seurantaan.

Tutustu lisää Eloisan (ent. ESSOTE) elintapaohjaukseen klikkaamalla logoa.

Mistä lisätietoa?

Ota yhteyttä, jos haluat ottaa käyttöösi jonkun oman asiakastyytyväisyysmittarin.