Elintapa­ohjauksen vaikuttavuuden arviointi Hyviön avulla

Tyypin 2 diabetesta sairastaa Essoten alueella noin 30 000 ihmistä. Elintapaohjauksen tavoitteena on parantaa seurantaa sekä ohjausta ja saada aikaan kustannussäästöjä.

Hyviöllä kerätyn tiedon avulla on voitu kehittää paremmin toimiva palvelu, joka madaltaa tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riskiä Etelä-Savon alueella.

| Hyviössä hyvinvointipalvelut muutetaan kyselyiden avulla tiedoksi ja tämä palvelun vaikutustieto on keskiössä miten hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaaminen onnistuu. Hyviö on hyvinvointisovellus ja terveyssovellus, jonka ytimessä laatu ja hyvinvointiteknologia tuottavat vaikuttavuus -tietoa. |

Palvelun sisältö määritelty selkeästi

Essoten elintapaohjaus on maksuton palvelu, jossa jokaiselle asiakkaalle laaditaan oma henkilökohtainen suunnitelma kohti parempia elintapoja.

Keskeiset teemat ovat liikkumisen määrän ja laadun lisääminen, ravitsemus sekä unen lääkkeetön hoito.

Ohjaus on henkilökohtaista, prosessimaista neuvontaa ja tukea kohti parempaa ja terveellisempää elämää. Elintapaohjaus on tarkoitettu erityisesti 18–65-vuotiaille tyypin 2 diabeteksen riskitason asiakkaille ja jotka omaavat painoindeksin (BMI) 30 tai enemmän.

Asiakas osallistuu toimintaan vapaaehtoisesti ja omalla vastuulla. Elintapaohjaus kestää vähintään 6 kk tai 12 kk. Lisäksi Essotessa järjestetään ryhmämuotoista elintapaohjausta seniori-ikäisille. Sisältö noudattelee samoja teemoja kuin työikäistenkin palvelussa.

“Haluamme tuottaa vaikuttavaa elintapaohjausta ja kehittyä. Hyviön avulla mitataan Essoten elintapaohjauksen toiminnan vaikuttavuutta ja vaikutusta. Hyviö on siihen ketterä työkalu.”

-Maija Laukniemi, Essoten elintapa­ohjauksen koordinaattori

Vaikutusten osoittaminen on helppoa

HUOM!
ESSOTE on kerännyt Hyviön avulla dataa kesästä 2020 saakka.
Tällä sivulla esitetyt tulokset ovat arvioita.
Sivu ei toistaiseksi sisällä aitoa kerättyä dataa.

Tyypin 2 diabeteksen riskipisteet laskivat ja pitkä sokeri palautui lähelle normaalitasoa. 

Elintapaohjauksen voidaan osoittaa olevan selkeästi toimiva sekä yhteiskunnan kuluja laskeva palvelu.

Vaikuttavuusmittauksen jälkeen tiedetään ovatko positiiviset muutokset pitkäaikaisia.

Tutustu lisää ESSOTE:n elintapaohjaukseen osoitteessa https://www.apu.fi/artikkelit /painonpudotus-vei-kivut-essoten-elintapavalmennus