Hankkeen vaikutusten todentaminen Hyviön avulla

Tanhuvaaran Urheiluopiston ja Etelä-Savon Yrittäjien yhteishanke ”Löytöretki yrittäjien hyvinvointiin” on aloittanut hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden mittaamisen Hyviö-palvelun avulla keväällä 2022.  

Hyviötä hyödynnetään hankkeessa kolmella eri tavalla: 

  • arvioidaan palvelun vaikuttavuutta ja saadaan ammattilaiselle palautetta toimenpiteistä 
  • asiakas saadaan pysähtymään ja pohtimaan omaa elämäntilannettaan mittareiden avulla 
  • asiakasta motivoidaan konkreettisten mittareiden tulosten avulla 

”Asiakkaan datan kerääntyminen yhteen paikkaan auttaa hankkeen asiantuntijoita tuntemaan asiakkaan paremmin.”

Vaikutusten mittaaminen tapahtuu räätälöidyillä mittareilla

Hankkeen asiantuntijat ovat yhteistyössä Hyviö-tiimin kanssa tehneet hankkeelle mittarit, joiden avulla asiakkaiden kehitystä seurataan hankkeen aikana niin kollektiivisesti kuin myös yksilötasolla. Tarvittaessa hankkeen vaikutuksia voidaan mitata myös Hyviöstä valmiiksi löytyvillä validoiduilla mittareilla. 

Eri mittareista saatavat tulokset mahdollistavat asiakkaan henkilökohtaisen polun rakentamisen hankkeen aikana. Kerätty data on asiantuntijalle helposti tulkittavassa muodossa. Asiakkaat puolestaan näkevät Hyviön mittareiden kautta oman alku- ja lopputilanteensa sekä kehittymisensä eri osa-alueilla.   

”Tavoitteena on, että Hyviössä näkyvän datan avulla asiakas pysähtyisi pohtimaan omaa tilannettaan.”

Hyviö on vastannut odotuksia ja motivoinut osallistujia

Hankkeen työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat ovat pitäneet Hyviötä hyödyllisenä työkaluna. Asiakaskokemusten mukaan Hyviötä on helppo käyttää ja mittareiden kyselyihin on helppo vastata. Myös Hyviön visuaalinen käyttöliittymä ja siisti ulkoasu ovat olleet asiakkaiden mieleen. Hyviön myötä hankkeen asiakkaat pääsevät tarkastelemaan itseään koskevia tuloksia visuaalisesti. Toimenpiteiden ja kehityksen näkeminen toimii asiakkaalle myös motivaattorina.  

”Hanke on päässyt Hyviön avulla hyvin vauhtiin. Alkumittaukset on tehty ja nyt odotamme innolla tulevien mittausten tuloksia”

Tutustu hankkeeseen lisää tästä