Työttömien ryhmämuotoinen elintapavalmennus käyttää monia validoituja mittareita

Pohjois-Karjalan alueella toteutettavan Puhti-elintapavalmennuksen päämääränä on työttömien ryhmämuotoisen elintapavalmennuksen (liikunta, ravitsemus, uni ja palautuminen) kokeilukehittäminen ja palvelumuotoilu. Hanke aloitti datan keräämisen Hyviöön keväällä 2022 ja hanke päättyy kesällä 2024.

TOP 3 Hyviön hyödyt

Käytetyt menetelmät pohjautuvat tutkimuksiin ja yleisiin suosituksiin

Valmennusprosessiin mukaan pääsevät joensuulaiset täysi-ikäiset työttömät työnhakijat, joilla on yksi tai useampi terveyshaaste, kuten esidiabetes, diagnosoitu tyypin 2 diabetes, metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä sekä riittävä motivaatio ja voimavarat valmennukseen osallistumiseen ja sitoutumiseen. Valmennukseen on ohjauduttu Joensuun kaupungin työllisyyspalvelujen, Siun soten aikuissosiaalityön, työttömien terveydenhoitajien, Coronaria Verven ammattilaisten sekä järjestötoimijoiden kautta.

Valmennuksen tavoitteena on osallistujien työ- ja toimintakyvyn koheneminen sekä myönteisten muutosten tekeminen elintavoissa valituilla mittareilla mitattuna. Ryhmämuotoisen elintapavalmennusprosessin kesto on 8–10 kk, (sis. yksilöllisen ohjauksen ja tuen). Valmennuksia on toteutettu yhteensä kuudessa pilotissa, joista viimeinen käynnistyi alkuvuodesta 2024.

Menetelminä käytetään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa, valtakunnallisia liikuntaneuvonnan suosituksia sekä Liikettä arkeen -toimintamallia, joiden pohjalta on luotu hankkeen tarpeita ja kohderyhmää mahdollisimman hyvin palveleva sisältö. Lisäksi viidennen pilotointivaiheen yksilö- ja ryhmätapaamisten valmennuksissa hyödynnetään soveltaen myös StopDia – ryhmäohjausmallia.

Mittareiden valinnan taustalla väitöskirja ja ammattilaisten kokemukset:

Mittareiden valinta perustui Tuula Martiskainen väitöskirjatutkimukseen sekä hankkeen asiantuntijoiden keskinäiseen pohdintaan. Ensimmäisten pilottivaiheiden (n=24) tuloksia tarkastellessa huomattiin, että pitkäaikaista verensokeria kuvaava HbA1 c laski keskimäärin -1,3 mmol/mol ja LDL-kolestroli laski keskimäärin -0,19 mmol/l elintapavalmennukseen osallistuneilla. Hankkeessa käytetään kaikkinensa seuraavia mittareita:

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Mittari löytyy Hyviöstä.

Hyviön hyödyt moninaisia

Active Life Labin tutkimusyksikön johtaja Arto Pesola oli keväällä 2022 luennoimassa Liikkuen läpi elämän -seminaarissa Turussa ja mainitsi Hyviöstä. Otimme heti yhteyttä sovelluksen kehitystiimiin. Hyviö on meille alusta kerätyn tiedon tallentamiseen yhteen paikkaan, jossa se on nähtävissä sekä ammattilaiselle että asiakkaalle.

Hyviössä on mahdollista kerätä tietoa sekä asiakkaan itse vastaamana että ammattilaisen kirjaamana. Tässä hankkeessa mittaritietojen kerääminen tapahtuu molemmilla tavoilla. Ammattilaiset kirjaavat Hyviöön fysiologiset mittaukset ja valmennettava itse vastaa elämänlaatukyselyyn, tyypin 2 diabeteksen riskitestiin sekä ruokavalion laatuindeksiin. Kyseiset mittarit ovat tyypiltään subjektiivisia kyselyjä.

Kerätyn tiedon avulla voidaan arvioida tehokkaammin Puhti- elintapavalmennus hankkeen vaikuttavuutta sekä tarkastella osallistujien terveysmittausten tuloksia ja niissä tapahtuvia mahdollisia muutoksia. Erityisesti seurantamittausten helppo keräämismahdollisuus on yksi tärkeimmistä Hyviön ominaisuuksista.

Rahoittajana Puhti elintapavalmennuksen hankkeessa (2022-2024) toimii Sosiaali -ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)