Yrittäjien työhyvinvointia parannettiin todistetusti

Tanhuvaaran Urheiluopisto ja Etelä-Savon Yrittäjät toteuttivat yhteishankkeen ”Löytöretki yrittäjien hyvinvointiin”. Hanketta toteutettiin vuosina 2022-2023.

TOP 3 Hyviön hyödyt

Hanke aloitettiin räätälöimällä Hyviö-tiimin kanssa hankkeelle sopivat mittarit. Näiden mittareiden avulla asiakkaiden kehitystä seurattiin hankkeen aikana niin ryhmätasolla sekä yksilöllisesti. Tarvittaessa hankkeen vaikutuksia oli mahdollista mitata myös Hyviöstä valmiiksi löytyvillä validoituilla mittareilla. 

Eri mittareista saatavat tulokset mahdollistivat asiakkaan henkilökohtaisen polun rakentamisen hankkeen aikana. Kerätty data oli asiantuntijalle helposti tulkittavassa muodossa. Asiakkaat puolestaan näkivät Hyviön mittareiden kautta oman alku- ja lopputilanteensa sekä kehittymisensä eri osa-alueilla.

Räätälöityjen mittareiden teemat:

”Loimme Hyviöön eri paikkakuntien yrittäjistä omat palvelunsa, jolloin pystyimme tarkastelemaan paikkakuntakohtaista edistymistä ryhmätasolla samalla mittarilla mitattuna. Koska asiakkaiden edistymisen seuraaminen oli helppoa, saimme myös tärkeää tietoa hankkeiden toimenpiteiden onnistumisesta."

Hankkeessa toteutetut toimenpiteet

Hankkeessa toteutettiin treenirinkitapaamisia, joissa yrittäjät pääsivät kokeilemaan uusia lajeja. Treeniringin tapaamisia järjestettiin hankkeen aikana yli 100 ympäri Etelä-Savoa. Lajitarjonnassa löytyi mm. kuntosaliharjoittelua, ilmajoogaa, erilaisia palloiluja,  jousiammuntaa, tanssia, melontaa, yleisurheilua sekä kehonhuoltoharjoituksia. Lisäksi tarjolla oli hiihtotekniikkaharjoituksia.

Treenirinkien lisäksi hankkeessa järjestettiin muitakin palveluita, kuten kuntotestejä, Firstbeat sykevälivaihtelumittauksia, Training Campeja sekä henkilökohtaisia keskusteluja.

Hanke oli yrittäjille vaikuttava

Kaikkein merkittävimmin osallistujilla parani hengästyttävän kestävyysliikunnan määrä. Myös lihaskuntoharjoittelu ja yleisesti tyytyväisyys liikunnan harrastamiseen lisääntyi. Edistyminen näkyi myös kuntotesteissä selkeästi mm. terveyskunnon kehittymisenä ja terveydelle haitallisen viskeraalisen rasvan vähenemisenä.

Liikunnan lisääntymisen lisäksi osallistujien hyvinvoinnissa näkyi parannuksia elämänhallinnan, voimavarojen ja ravitsemuksen saralla. Päivänaikaista palautumista koettiin myös tulleen aiempaa enemmän.

Yksi merkittävimmistä muutoksista kyselyiden perusteella oli tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon liittyvien kivun tuntemusten vähentyminen ja näihin vaivoihin käytettyjen kipulääkityksien määrän väheneminen. Työikäisillä suurimpina sairauspoissaolojen aiheuttajina ovat yleisesti juuri tuki- ja liikuntaelimistön vaivat. 

Hyviö vastasi odotuksia ja motivoi osallistujia

Hankkeen työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat pitivät Hyviötä hyödyllisenä työkaluna. Asiakaskokemusten mukaan Hyviötä on helppo käyttää ja mittareiden kyselyihin on helppo vastata. Myös Hyviön visuaalinen käyttöliittymä ja siisti ulkoasu olivat asiakkaiden mieleen. Hyviön myötä hankkeen asiakkaat pääsivät tarkastelemaan itseään koskevia tuloksia visuaalisesti. Toimenpiteiden ja kehityksen näkeminen toimi asiakkaalle myös motivaattorina. 

Tutustu hankkeeseen lisää tästä