Yrittäjien työhyvinvointia parannettiin todistetusti

Tanhuvaaran Urheiluopisto ja Etelä-Savon Yrittäjät toteuttivat yhteishankkeen ”Löytöretki yrittäjien hyvinvointiin”. Hanketta toteutettiin vuosina 2022-2023.

Hanke aloitettiin räätälöimällä Hyviö-tiimin kanssa hankkeelle sopivat mittarit, joiden teemoina olivat:

Näiden mittareiden avulla asiakkaiden kehitystä seurattiin hankkeen aikana niin kollektiivisesti kuin myös yksilötasolla. Tarvittaessa hankkeen vaikutuksia mitattiin myös Hyviöstä valmiiksi löytyvillä validoituilla mittareilla.

Hyviötä hyödynnettiin hankkeessa kolmella eri tapaa: 

  • arvioitiin palvelun vaikuttavuutta ja täten saatiin ammattilaiselle palautetta toimenpiteistä
  • asiakas saatiin pysähtymään ja pohtimaan omaa elämäntilannettaan mittareiden avulla
  • asiakasta motivoitiin konkreettisesti mittareiden tulosten avulla

Eri mittareista saatavat tulokset mahdollistivat asiakkaan henkilökohtaisen polun rakentamisen hankkeen aikana. Kerätty data oli asiantuntijalle helposti tulkittavassa muodossa. Asiakkaat puolestaan näkivät Hyviön mittareiden kautta oman alku- ja lopputilanteensa sekä kehittymisensä eri osa-alueilla.

Hankkeessa toteutetut toimenpiteet

Hankkeessa toteutettiin treenirinki tapaamisia, joissa yrittäjät pääsivät kokeilemaan uusia lajeja. Treenirinkejä järjestettiin hankkeen aikana yli 100 ympäri Etelä-Savoa. Lajitarjonnassa löytyi mm. kuntosaliharjoittelua, ilmajoogaa, erilaisia palloiluja,  jousiammuntaa, tanssia, melontaa, yleisurheilua sekä kehonhuoltoharjoituksia. Lisäksi tarjolla oli hiihtotekniikkaharjoituksia.

Refetekstin kuva
KUVA 1: Treeniringin lajina melontaa

Treenirinkien lisäksi hankkeessa järjestettiin muitakin palveluita muun muassa kuntotestejä, Firstbeat sykevälivaihtelumittauksia, Training Campeja sekä henkilökohtaisia keskusteluja.

Hanke oli yrittäjille vaikuttava

Kaikkein merkittävimmin osallistujilla parani hengästyttävän kestävyysliikunnan määrä. Myös lihaskuntoharjoittelu ja yleisesti tyytyväisyys liikunnan harrastamiseen lisääntyi. Edistyminen näkyi myös kuntotesteissä selkeästi mm. terveyskunnon kehittymisenä ja terveydelle haitallisen viskeraalisen rasvan vähenemisenä. 

Liikunnan lisääntymisen lisäksi osallistujien hyvinvoinnissa näkyi parannuksia elämänhallinnan, voimavarojen ja ravitsemuksen saralla. Pitkäaikaista palautumista koettiin myös tulleen aiempaa enemmän. 

Yksi merkittävimmistä muutoksista kyselyiden perusteella oli tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon liittyvien kivun tuntemusten vähentyminen ja näihin vaivoihin käytettyjen kipulääkityksien määrän väheneminen. Työikäisillä suurimpina sairauspoissaolojen aiheuttajina ovat yleisesti juuri tuki- ja liikuntaelimistön vaivat.

Hyviö vastasi odotuksia ja motivoi osallistujia

Hankkeen työntekijöiden lisäksi myös asiakkaat pitivät Hyviötä hyödyllisenä työkaluna. Asiakaskokemusten mukaan Hyviötä on helppo käyttää ja mittareiden kyselyihin on helppo vastata. Myös Hyviön visuaalinen käyttöliittymä ja siisti ulkoasu olivat asiakkaiden mieleen. Hyviön myötä hankkeen asiakkaat pääsivät tarkastelemaan itseään koskevia tuloksia visuaalisesti. Toimenpiteiden ja kehityksen näkeminen toimi asiakkaalle myös motivaattorina. 

”Asiakkaan datan kerääntyminen yhteen paikkaan auttoi hankkeen asiantuntijoita tuntemaan asiakkaan paremmin.”

”Tavoitteena oli, että Hyviössä näkyvän datan avulla asiakas pysähtyisi pohtimaan omaa tilannettaan.”

Tutustu hankkeeseen lisää tästä