Räätälöitävät mittarit

Mikäli olemassaolevista hyvinvoinnin mittaamiseen liittyvistä mittareista ei löydy toimintaasi sopivia, autamme sinua luomaan kokonaan uudenlaisen kyselyn. Hyviöön voidaan lisätä toimintakohtaisesti räätälöityjä kyselyitä, esimerkiksi yritys- tai organisaatiokohtaisia palautekyselyitä tai juuri sinun toimintaan sopivia vaikutus -tai vaikuttavuusmittareita.

Mitä hyötyä on tehdä räätälöity mittari Hyviöön?

Hyviöön erikseen koodattu räätälöity mittari eroaa muutamalla tavalla muiden kyselytyökalujen (esimerkiksi usein käytetty Webropol) itsetehdyistä kyselyistä. Hyviön eroaa muihin kyselytyökaluihin verrattuna kyselyn tai mittarin taustalle rakennetusta pistelaskusta ja pistelaskun automaattisesta visuaalisesti analysoinnista. Mikään muu työkalu ei tee automaattista analysointia vastaajan muutoksesta esimerkiksi kahdessa eri aikapisteessä tehdyn kyselyn perusteella. 

Muilla kyselytyökaluilla voit tarkastastella esimerkiksi itse luomiesi yksittäisten kysymysten vastauksia, mutta Hyviössä voit tarkastella tämän lisäksi myös mahdollisten kysymysryhmien tai pistelaskun avulla luodun kokonaistuloksen vastauksia. Lisäksi voit upottaa (embed) kyselysi esimerkiksi suoraan omille nettisivuillesi.

Räätälöidyn mittarin tarkoitus ei välttämättä tarvitse olla kerätä tietoa monessa eri aikapisteessä (esimerkiksi alku -ja loppumittaukset palvelun alussa ja lopussa).  Voit esimerkiksi Palveluvaaka -tai kyberturvallisuuden riskianalyysimittarin tavoin kerätä anonyymisti yritysten palveluliiketoiminnan tilasta tietoa  ja käyttää sitä esimerkiksi seuraavien hankkeiden kehittämiseen. Samalla vastaaja saa itselleen kattavan palautteen oman yrityksensä tilanteesta.

Vastaajan eli asiakkaan näkökulmasta Hyviön pistelasku mahdollistaa erilaisen tuloksen antamisen perustuen vastaajan juuri antamiin vastauksiin. Tämä ominaisuus on olemassa validoiduissa mittareissa, mutta sen voi luoda mihin tahansa mittariin. Tämä mahdollistaa asiakaslähtöisemmän tavan antaa palautetta vastaajalle ja kenties motivoita häntä paremmin palvelun aikana.

Räätälöidään yhdessä asiakaslähtöinen mittari