Työhyvinvoinnin edistäminen Hyviöllä

Yksi työhyvinvointikysely näyttää vain sen hetken fiiliksen Hyviön automatisoitu mittaus paljastaa työhyvinvoinnin koko kuvan pidemmältä aikaväliltä.

Työntekijöiden hyvinvointi on yksi tärkeimmistä tekijöistä menestyvän ja tuottavan työyhteisön rakentamisessa. Hyviöllä voit toteuttaa säännöllisiä kyselyitä, jotka kattavat laajan valikoiman työhyvinvointiin liittyviä aiheita.

Kyselyt voidaan suunnitella esimerkiksi mittaamaan työtyytyväisyyttä, stressitasoa, työilmapiiriä, johtamista ja työn kuormittavuutta. Voit räätälöidä kyselyt tarpeidesi mukaan ja määrittää haluamasi mittausvälin. Näin saat jatkuvasti ajantasaista tietoa työyhteisön tilanteesta ja voit havaita muutokset ajoissa. Hyviöllä saat myös käyttöösi selkeät raportit, jotka auttavat sinua ymmärtämään tuloksia ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä työyhteisön kehittämiseksi.

Olemme testanneet Hyviötä työhyvinvoinnin mittaamiseen erilaisissa hankkeissa.

Essotelaiset kondiksessa -hanke

Essotelaiset kondiksessa -hankkeessa pilotoitiin Hyviötä työhyvinvointi-interventioiden vaikutusten mittaamisessa.

Hankkeen toimenpiteenä järjestettiin kuuden kuukauden kestoinen ryhmäelintapaohjaus Essoten henkilöstölle. Kyseisessä ohjauksessa käytettiin vaikutusten todentamiseen ja palvelun johtamiseen apuna toistuvia Hyviö-kyselyitä.

ESSOTEn hankekoordinaattori Perttu Noponen kannustaa omien kokemustensa pohjalta myös muita toimijoita ottamaan Hyviön käyttöönsä. Yhtenä suurimpana konkreettisena etuna Noponen kertoi muun muassa aiemmin paperilomakkeille kerättyjen tietojen analysoinnin helpottuneen suunnattomasti, sillä tieto kerättiin Hyviöllä ja tieto myös tallentui Hyviöön. Kerättyä dataa on tällöin mahdollista analysoida suoraan Hyviö-sovelluksessa ilman papereiden pyörittämistä.

”Suurin hyöty Hyviössä oli tietojen analysoinnin valtava helpottuminen. Nyt jos olette aloittamassa työhyvinvointiprojektia, älkää pohtiko Hyviön käyttöönottoa liian kauan!”

CARVE-hanke: Työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun CARVE-hankkeessa tutkittiin työhyvinvointia tieteellisesti validoiduilla kyselyillä työn imusta, työn vaikutusmahdollisuuksista ja työssä suoriutumisesta.

  • Hyviön avulla tällaiset kyselyt voidaan toteuttaa hankkeen alussa ja lopussa niin nähdään, että mihin suuntaan työhyvinvointi on edistynyt hanketoimenpiteiden avulla.
  • Hyviö-palvelun tilaaja voi määritellä yhdessä Hyviö-henkilöstön kanssa toiminnalleen hyödyllisimmät mittarit.


CARVE-hankkeessa tutkittiin myös vuorotyöläisten työelämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä.

  • Työhyvinvointi ja työelämänlaatu ovat tutkitusti positiivisesti yhteydessä työn tuottavuuteen (Kesti, M 2012).
  • Hyviön avulla voit toteuttaa yrityksellesi sovellettua kyselyä tasaisin väliajoin, jolloin henkilöstöosaston ja esihenkilöstön on helppo seurata työhyvinvoinnin muutoksia ja sen vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon.
  • Hyviön avulla voit kerätä paljon dataa ja näet, millä työhyvinvoinnin osa-alueilla on eniten kehitettävää. Datan avulla myös saat tietää, että mitkä työhyvinvoinnin osa-alueet vaikuttavat eniten yrityksesi tuloksellisuuteen.