HUOM! Tämä on esimerkki fysioterapiayrityksen palvelusta, sivu ei toistaiseksi sisällä aitoa kerättyä dataa.

Yksityinen palveluntuottaja

Fysioterapiayritys

Fysioterapiayritys

+43%

Fysioterapiayritys paransi ikääntyneiden asiakkaidensa itse määrittelemiään toimintakyvyn haasteita 43% palvelun aikana ja vähensi asiakkaidensa kaatumispelkoa. Palvelun aikana myös tasapaino mitattuna yhdellä jalalla seisomisella parani neljästä sekunnista kymmeneen sekuntiin eli yli puolella!

Fysioterapiayritys paransi asiakaskokemusta tekemällä asiakkaat tietoisiksi omasta kehityksestään. Samalla palvelua voitiin hienosäätää asiakaskohtaisesti paremmin toimivaksi kun tiedettiin reaaliaikaisesti kehitystarve.

Asiakaskokemuksen parantaminen vaikutti suoraan asiakkaiden pysyvyyteen ja Fysioterapiayritys voi nyt käyttää opittua vaikutustietoa hyödyksi omassa markkinoinnissaan!

Casen kuvaus

Ikääntyneille suunniteltu verkkovalmennus on ensimmäisiä Suomessa! Sen toteuttamiseen ovat osallistuneet moniammatillinen työryhmä ja sen toimivuudesta on tehty myös opinnäytetyö. Itse verkkovalmennus kestää yhteensä kolme viikkoa ja sen lisäksi kohtaamisia saman fysioterapeutin kanssa on alussa, heti ohjelman päätyttyä sekä seurantatapaaminen noin kolmen kuukauden kohdalla. Lisäksi ensitapaamisella sovitaan puhelinaika, jonka avulla seurataan omatoimista harjoittelua verkkovalmennuksen jälkeen.

Mittarit on valittu perustuen ohjelman osa-alueisiin lihasvoimasta, tasapainosta ja liikkuvuudesta. Hyviön avulla datan kerääminen myös tältä kohderyhmältä onnistui, vaikka sitä alussa hieman vieroksuttiinkin.

Tavoite

Aktiivisten ikääntyneiden fyysinen toimintakyky paranee

Toimenpiteet

  • Alkukartoitus (vko 1 alussa)
  • 3 viikon automatisoitu verkkovalmennus
  • Seurantajakso 12 vkoa (seurantasoitto vko 9)
  • Loppukartoitus (vko 15 lopussa)

Vaikutukset

  • PTA +20 %
  • Yhdellä jalalla seisominen +57% (alussa 4,5 s -> 10,4 s)
  • Kaatumispelko -38 % (alussa 36 p. -> 22 p.)

Käytetyt mittarit

Tuloksena saat kuntoluokkasi asteikolla 1-5 suhteutettuna samaa sukupuolta oleviin saman ikäisiin henkilöihin. Ethän tee testiä, jos sinulla on vaikeita alaraajojen tai selän kipuja.
Testissä testataan ylävartalon lihaskuntoa. Tuloksena saat kuntoluokkasi asteikolla 1-5 suhteutettuna samaa sukupuolta oleviin saman ikäisiin henkilöihin. Toinen Työterveyslaitoksen ylävartalon voimaa mittaava testi on etunojapunnerrus. Juuri tätä testiä suositellaan tehtäväksi näistä kahdesta, jos et ole harrastanut viime aikoina paljoa liikuntaa tai sinulla on selkävaivoja.
Testissä arvioidaan niska-hartia-seudun liikkuvuutta. Testitulosten kuntoluokat perustuvat prosentuaalisiin luokkiin, jotka saatiin kahdessa UKK-instituutin suorittamassa suomalaisessa väestötutkimuksessa.
Testissä arvioidaan tasapainoasi. Testitulosten kuntoluokat perustuvat prosentuaalisiin luokkiin, jotka saatiin kahdessa UKK-instituutin suorittamassa suomalaisessa väestötutkimuksessa.
Asiakkaalta kysytään 3 toimintoa, jotka hänen on vaikea suorittaa. Toiminnot arvioidaan numeraalisella asteikolla 0-10. Kyselyn tarkoituksena on saada selvillä asiakkaan ongelmat ja pyritään arvioimaan muutoksia asiakkaan tilanteessa.
FES-I kartoittaa kaatumisen pelkoa useissa itsenäiseen elämään liittyvissä toiminnoissa.
NPS on erittäin arvostettu asiakasuskollisuuden mittari, jota käytetään yrityksissä asiakaspalautteen hankkimiseen liiketoimintastrategiaa varten.

Vaikuttavuuden ja vaikutuksen kuvaus

Asiakkaiden itseraportoitu kaatumispelko väheni harjoittelun myötä merkittävästi heti palvelun loppumisen jälkeen. Hyviö mahdollistaa tiedon keruun myös itsemääritellyn ajan kuluttua palvelun loputtua. 

Asiakkaista noin 30% vastasivat kaatumispelkokyselyyn puoli vuotta palvelun loppumisen jälkeen. Heidän pelkonsa ei ollut keskimäärin juuri lisääntynyt, vaan pysynyt lähes samana kuin puoli vuotta aiemmin palvelun päättymisen jälkeen.

THL:n arvion mukaan yhden lonkkamurtuman hintalappu on yhteiskunnalle noin 20 000 euroa. Kerätyn tiedon avulla voidaan arvioida palvelulla olevan mahdollisia merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä, kun ihmiset kokevat liikkumisensa turvallisemmaksi harjoittelun myötä!

Fysioterapian onnistumisen kannalta on tärkeää kuunnella asiakasta ja ratkaista juuri hänen ongelmiaan. Siksi palvelun yhdeksi mittariksi on valittu Potilaskohtainen funktionaalinen asteikko, jossa ollaan kiinnostuneita asiakkaan henkilökohtaisista haasteista! Oma toimintakyky parani palvelun vaikutuksesta huomattavasti, jolloin voidaan olettaa palvelun sitouttaneen asiakasta paremmin myös itsehoitoon jatkossa. Tämä panostus omaan itseen tuottaa todennäköisemmin jatkossa myös positiivisia terveysvaikutuksia.

Vaikuttavuudella kehittäminen

Vaikuttavuuden tulisi olla kehittämisen keskiössä. Me Active Life Labilla ja Hyviöllä haluamme auttaa jokaista hyvinvointi –ja terveyspalvelun tuottajaa tekemään heidän palvelunsa laadun näkyvämmäksi. Hyviö-sovelluksen avuin vaikuttavuutta, eli laatua, pystyy todentamaan helposti ja yksinkertaisesti.