Hyviä kokemuksia Hyviön pilotoinnista elintapaohjauksessa

Hyviötä pilotoitiin ensimmäisen joukossa Essotelaiset kondiksessa – työhyvinvointia liikkumalla -hankkeessa syksystä 2019 kevääseen 2020, jossa järjestettiin mm. kuuden kuukauden mittainen ryhmäelintapaohjaus Essoten henkilöstölle. Ohjauksen vaikutusten todentamiseen ja palvelun johtamiseen hyödynnettiin Hyviötä. 

Kokemukset Hyviön pilotoinnista olivat hyviä, ja Essoten hanketyöntekijät suosittelevat omien kokemuksiensa perusteella myös muita toimijoita ottamaan Hyviön käyttöönsä. Suurimpia konkreettisia eroja Hyviön käytössä on tietojen analysoinnin valtava helpottuminen. Aiemmin tiedot kerättiin paperilomakkeille, jolloin tietojen analysointi oli hidasta ja vaivalloista. Hyviön avulla kerätyn datan analysointi on mahdollista toteuttaa ilman paperilomakkeita, sillä tieto kerätään ja analysoidaan suoraan Hyviö -palvelussa. 

”Jos te pohditte, että Hyviön käyttö voisi olla hyvä teille, niin nyt jos olette palvelua aloittamassa, älkää pohtiko Hyviön käyttöönottoa liian kauan!”