Hanke

Digiportaat 2.0

Digiportaat 2.0

Tki-toiminnassa vaikuttavuuden arviointi on yhä tärkeämpää ja yksi rahoituksen myöntämisen kriteeri.

Monilta hankkeilta kuitenkin puuttuvat käytännön työvälineet vaikutusten arviointiin, tai ne ovat liian subjektiivisia (esimerkiksi hankehenkilöstön oma kokemus).

Hyviö tarjoaa hankkeen sidosryhmille kohdistettavan ja helppokäyttöisen työkalun vaikuttavuuden mittaamiseen ja analysointiin.

Casen kuvaus

‘Digiportaat 2.0 – Polkuja pk-yritysten liiketoiminnan kasvuun’ -hanke (2021–2023) vastaa tarpeeseen kehittää pk-yritysten digitaitoja ja -valmiuksia.

Digiportaat 2.0 tarjoaa selkeitä oppimispolkuja sekä perus- että syventävällä tasolla, ja lisäksi toteuttaa yritysten ajankohtaisista tarpeista lähtevät fokusoidut kehittämisohjelmat. Hankkeessa kontaktoidaan useita satoja yrityksiä ja hankkeen toimenpiteisiin osallistuu arviolta 150 yritystä.

Hankkeen vaikutusta alueen yrityksiin mitataan Hyviöllä. Hyviö muodostaa vaikuttavuusanalyysin ja antaa datan tukemaan hankkeen johtamista ja raportointia. Tietoa voidaan kerätä reaaliaikaisesti, jolloin hankkeen aikana voidaan tehdä nopeitakin muutoksia kun voidaan osoittaa selkeä ja reaaliaikainen kehitystarve.

Vaikutusketju

Hyviön avulla Digiportaat 2.0 -hankkeessa voidaan tunnistaa yritysten digiosaamisvajeet reaaliaikaisesti ja hankkeen koulutukset voidaan suunnitella vastaamaan niitä.

Toistuvilla kyselyillä voidaan osoittaa Digiportaiden yritysten osaamisen kehittyminen hankkeen aikana.

Digiportaiden koulutusten ja valmennuspolkujen jälkeen yrittäjille voidaan ajastaa sama alkutason mittauksissakin käytetty kysely tiedon keruuseen esimerkiksi 6 kuukautta valmennuspolun jälkeen. Tämän tiedon ammattilainen näkee Hyviön työpöydällä automaattisesti, josta voidaan osoittaa suoraan hankkeen vaikuttavuus.

Tavoite

Vaikuttavuuden arviointi Tki-toiminnassa.

Monilta hankkeilta puuttuvat käytännön työvälineet vaikutusten arviointiin, tai ne ovat liian subjektiivisia (esimerkiksi hankehenkilöstön oma kokemus).

Hyviö tarjoaa hankkeen sidosryhmille kohdistettavan ja helppokäyttöisen työkalun vaikuttavuuden mittaamiseen ja analysointiin.

Toimenpiteet

Digiportaat 2.0 -hankkeessa määritellään digiosaamista mittaava kysely, joka integroidaan Hyviöön. Hyviöön muodostetaan yritysasiakkaille ja Hyviötä käyttäville ammattilaisille asiakaslähtöinen kyselyn tulos, josta selviää selkeästi digiosaamisen taso.

Sekä ammattilaiset että yrittäjät näkevät omat tulokset ja vastaukset. Ammattilaiset näkevät Hyviön analytiikasta koko hankkeen, tai hankkeen eri työpakettien vaikutukset ja digiosaamisen kehittymisen tason. Eri työpakettien vaikutuksia voidaan vertailla keskenään ja nähdään esimerkiksi parhaan vaikutuksen omaava työpaketti.

Vaikutukset

Tki-toiminnan ja hanketoiminnan vaikuttavuuden osoittamisella voidaan jatkossa luoda parempia ja tehokkaampia hankkeita. Kun tunnistetaan ja tiedetään mitä pitää kehittää, hankkeilla on helpompi vastata sidosryhmäkumppanien tarpeisiin. Hyviöstä saadaan vahvaa tietoa tukemaan esimerkiksi aluekehittämistä, joka on usein tki-toiminnan lähtökohta.

Mittaa hankkeesi vaikutuksia helposti ja nykyaikaisesti

Hyviö sopii hankkeiden tulosten mittaamiseen erinomaisesti. Jos hankkeellasi on paljon sidosryhmien kanssa tehtävää työtä, kuten koulutuksia tai työpajoja, Hyviö on valintasi systematisoituun, toistuvaan tiedonkeruuseen, jonka kautta vaikuttavuus ilmenee.